Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  "Det er de stærke, der overlever” – Undersøgelse af samspillet med social- og sundhedssektoren blandt borgere med sjælden sygdom og handicap

  Sjældne Diagnoser
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Design af relationer - Et samarbejde om at designe relationer til nogle af velfærdssamfundets mest handicappede

  Kirsten Bohl (red.)
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Afdækning af social IKT i Danmark - Afsluttende rapport

  Maria Lincke Jørgensen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Projekt Implementering af teknologi - 11 casestudier: Livskvalitet, sociale netværk og deltagelse

  Jesper Holst, Kasper Nizam
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af de utrolige år. Slutrapport

  Rambøll Management Consulting
 6. Undersøgelser og evalueringer

  "Man vil stadig gerne have lov til at være mor..." - Om forældre med erhvervet handicap, der bor på botilbud

  Mia Schneider, Henriette Holmskov
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Pårørendeundersøgelse – undersøgelse af samarbejdet mellem de pårørende og Kofoedsminde

  Søren Holst, Dorte Lystrup, Susanne Pätz
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Pædagogen som social netværksarbejder

  Jytte Juul Jensen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Alle har brug for at betyde noget i nogens liv - om udviklingshæmmedes indbyrdes relationer

  Anne Woergaard Mikkelsen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Brugernetværket

  Solbakken Dag- og Døgntilbuddet
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Udviklingshæmning og socialt netværk

  Hans Christian Hansen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Voksnes holdninger til handicappede

  Henning Olsen