Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Takster i kommunale botilbud 2007-2011

  Johannes Engers Gregersen, Camilla Dalsgaard, Rasmus Dørken
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Botilbud - Stadig en handelsvare?

  Camilla Dalsgaard
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Utidssvarende boliger – en undersøgelse af botilbud til voksne mennesker med handicap

  Socialpædagogernes Landsforbund
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse blandt botilbud på senhjerneskade-området

  Socialpædagogernes Landsforbund
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Voksenhandicapundersøgelsen 2011 – Tema: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem

  Socialpædagogernes Landsforbund
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Ældre udviklingshæmmede - Vidensindsamling i danske kommuner

  Anne Skov, Erik Bisgaard, Klaus Wehner, et al.
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer

  Ankestyrelsen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Sammenhænge på botilbudsområdet - En analyse af sammenhængene mellem kommunernes botilbudspladser, støttemodtagere, udgifter og enhedsudgifter på botilbudsområdet

  Rasmus Dørken, Camilla Dalsgaard
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne

  Ankestyrelsen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Slutevaluering af 'Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede' - Furesø Kommune

  Furesø Kommune
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Botilbud til personer (under 67 år) med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne

  Den Sociale Ankestyrelse. Analysekontoret
 12. Undersøgelser og evalueringer

  I selvstændig bolig – voksne udviklingshæmmede

  Janina Gaarde Rasmussen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Velfærdsteknologi på socialområdet

  Socialt Udviklingscenter SUS
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Projekt forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

  Socialstyrelsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Enlige med demens

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Jane Greve (red.), Mads Ulrich Matthiessen