Sorter efter

 1. Forskning

  Viden om voksne mennesker med handicap

  Niels Rosendal Jensen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse blandt botilbud på senhjerneskade-området

  Socialpædagogernes Landsforbund
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Voksenhandicapundersøgelsen 2011 – Tema: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem

  Socialpædagogernes Landsforbund
 4. Undersøgelser og evalueringer

  I selvstændig bolig – voksne udviklingshæmmede

  Janina Gaarde Rasmussen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Ældre udviklingshæmmede - Vidensindsamling i danske kommuner

  Anne Skov, Erik Bisgaard, Klaus Wehner, et al.
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Sundhed i sociale tilbud – til voksne med særlige behov

  Kirsten Nielsen, Rikke Primdahl, Red.
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Utidssvarende boliger – en undersøgelse af botilbud til voksne mennesker med handicap

  Socialpædagogernes Landsforbund
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse af bosteder og bofællesskaber i Københavns Kommune

  Niras Konsulenterne
 9. Praksisfortællinger

  Menneskesyn og praksis i omsorgen: vi skal alle sammen have det godt

  Hanne Veje, et al.
 10. Lærebøger og værktøjer

  Rum og Trivsel. Et inspirationshæfte - om arkitektur, pædagogik og voldsforebyggelse i botilbud for mennesker med handicap

  Per Holm, Povl Barfod
 11. Brugerfortællinger

  Livshistorier - 10 portrætter af udviklingshæmmede

  Henriette Viese
 12. Lærebøger og værktøjer

  Hvad venter vi på? – mod bedre boligvilkår for mennesker med funktionsnedsættelse

  Eggert Carstens (red.), Bjarne Bjelke Jensen
 13. Forskning

  Sansernes Bolig

  Camilla Ryhl
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Botilbud til personer (under 67 år) med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne

  Den Sociale Ankestyrelse. Analysekontoret
 15. Lærebøger og værktøjer

  Botilbud – for personer med brug for støtte i hverdagen

  Jane Holst