Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne

  Ankestyrelsen
 2. Praksisfortællinger

  Herre i eget hus - Pædagogik og historik i teori og praksis

  Lykke Juhler
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Slutevaluering af 'Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede' - Furesø Kommune

  Furesø Kommune
 4. Praksisfortællinger

  Menneskesyn og praksis i omsorgen: vi skal alle sammen have det godt

  Hanne Veje, et al.
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Botilbud til personer (under 67 år) med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne

  Den Sociale Ankestyrelse. Analysekontoret
 6. Undersøgelser og evalueringer

  I selvstændig bolig – voksne udviklingshæmmede

  Janina Gaarde Rasmussen
 7. Forskning

  Hverdagsliv, kommunikation og interaktion i botilbud for svært udviklingshæmmede

  Maj-Brit Daugbjerg Hoffmann
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Velfærdsteknologi på socialområdet

  Socialt Udviklingscenter SUS
 9. Forskning

  Dømt til socialpædagogik. Et studie af dilemmaer i den socialpædagogiske indsats på et botilbud for domfældte voksne med udviklingshæmning.

  Mette Rømer
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Projekt forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

  Socialstyrelsen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Enlige med demens

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Jane Greve (red.), Mads Ulrich Matthiessen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Teknologi i plejen af borgere med demens eller kognitivt handicap

  Mathias Ruge, Cecilie Lohse, Stinne Aaløkke Ballegaard
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Metoder til at skabe medicinsikkerhed på botilbud

  FOA, Socialpædagogerne, Kommunernes Landsforening
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Visitation til botilbud - eksempler på praksis og overvejelser fra seks kommuner

  Ankestyrelsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Sundhed i sociale tilbud – til voksne med særlige behov

  Kirsten Nielsen, Rikke Primdahl, Red.