Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne

  Ankestyrelsen
 2. Praksisfortællinger

  Herre i eget hus - Pædagogik og historik i teori og praksis

  Lykke Juhler
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Slutevaluering af 'Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede' - Furesø Kommune

  Furesø Kommune
 4. Praksisfortællinger

  Menneskesyn og praksis i omsorgen: vi skal alle sammen have det godt

  Hanne Veje, et al.
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Botilbud til personer (under 67 år) med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne

  Den Sociale Ankestyrelse. Analysekontoret
 6. Undersøgelser og evalueringer

  I selvstændig bolig – voksne udviklingshæmmede

  Janina Gaarde Rasmussen
 7. Forskning

  Hverdagsliv, kommunikation og interaktion i botilbud for svært udviklingshæmmede

  Maj-Brit Daugbjerg Hoffmann
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Velfærdsteknologi på socialområdet

  Socialt Udviklingscenter SUS
 9. Forskning

  Dømt til socialpædagogik. Et studie af dilemmaer i den socialpædagogiske indsats på et botilbud for domfældte voksne med udviklingshæmning.

  Mette Rømer
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Projekt forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

  Socialstyrelsen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Enlige med demens

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Jane Greve (red.), Mads Ulrich Matthiessen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Teknologi i plejen af borgere med demens eller kognitivt handicap

  Mathias Ruge, Cecilie Lohse, Stinne Aaløkke Ballegaard
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Sundhed i sociale tilbud – til voksne med særlige behov

  Kirsten Nielsen, Rikke Primdahl, Red.
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse af bosteder og bofællesskaber i Københavns Kommune

  Niras Konsulenterne
 15. Lærebøger og værktøjer

  Plejeboliger for personer med demens - detaljer og eksempler

  Lone Sigbrand, Annette Bredmose, Philip Henrik Jensen, et al.