Sorter efter

 1. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Rusmidler og skadevirkning - Koncept for gruppeforløb til borgere med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer

  Helle Høgh
 2. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

  Socialstyrelsen, Socialt Udviklingscenter SUS
 3. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Rapport fra DH til FN's kvindekomite

  Danske Handicaporganisationer
 4. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Brug af velfærdssystemet blandt borgere med misbrug

 5. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Ofre for personfarlig kriminalitet med kognitive og psykiske funktionsnedsættelser

  VIVE
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Når udviklingshæmmede sørger

  Susanne Hollund, Line Rudbeck
 7. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Overgangen fra ung til voksen med handicap - En litteraturgennemgang

  Marie Høstrup, Helle Høgh, Cecilie Stamhus
 8. Dokumentation og udviklingsarbejde

  En helt anden hjælp til mennesker med psykiske vanskeligheder

  Dansk selskab for psykosocial rehabilitering
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Kommunernes igangværende udvikling og omlægning af socialpsykiatrien. En kortlægning

  Socialstyrelsen
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Sundhedsprofil for socialt udsatte grønlændere i Danmark

  Rådet for Socialt Udsatte
 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Projekt udenfors årsberetning

  Projekt UDENFOR
 12. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Hjemløse og hjemlighed

  Laura Helene Højring
 13. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Medborgercentre i udsatte boligområder

  Sarah Lunar, Natasja Lund, Mille Vang Hansen, Anne Maria Foldgast
 14. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Handicap - status i Grønland 2019

  Institut for Menneskerettigheder
 15. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Guide til inddragelse af flygtninge i frivilligt arbejde

  De frivilliges hus