Sorter efter

 1. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Dødelighed og brug af sundhedsvæsnet blandt socialt udsatte mennesker i Danmark

  Pia Vivian Pedersen, Sofie Rossen Møller, Michael Davidsen
 2. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Fleksible pladser i socialpsykiatrien - erfaringsopsamling fra POLARIS (Herning), MPO-projektet (Holstebro) og Pitstop (Aarhus)

  Mikka Nielsen, Kasper Lemvigh, Amalie Märcher Thuesen, Elisabet Danielsen Kass, Jakob Trane Ibsen
 3. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Anbefalinger til at arbejde traumebevidst i den sociale indsats med voksne

  Socialstyrelsen
 4. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Hvidbog om rehabilitering

  Rehabiliteringsforum Danmark
 5. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Rusmidler og skadevirkning - Koncept for gruppeforløb til borgere med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer

  Helle Høgh
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Socialpædagogiske idealer og relevans i demenspraksis

  Jamshird Fredskilde Gholamian
 7. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

  Socialstyrelsen, Socialt Udviklingscenter SUS
 8. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Rapport fra DH til FN's kvindekomite

  Danske Handicaporganisationer
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Brug af velfærdssystemet blandt borgere med misbrug

 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Ofre for personfarlig kriminalitet med kognitive og psykiske funktionsnedsættelser

  VIVE
 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Når udviklingshæmmede sørger

  Susanne Hollund, Line Rudbeck
 12. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Overgangen fra ung til voksen med handicap - En litteraturgennemgang

  Marie Høstrup, Helle Høgh, Cecilie Stamhus
 13. Dokumentation og udviklingsarbejde

  En helt anden hjælp til mennesker med psykiske vanskeligheder

  Dansk selskab for psykosocial rehabilitering
 14. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Kommunernes igangværende udvikling og omlægning af socialpsykiatrien. En kortlægning

  Socialstyrelsen
 15. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Traume-Bevidst Tilgang i Danmark

  Det Nationale TBT-Center