Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark - En kortlægning

  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Antiradikalisering - Socialpædagogers viden, erfaringer og håndtering

  Socialpædagogerne
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Barrierer for lige adgang til det primære sundhedsvæsen - For personer med intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse

  Jeppe Sørensen, Maria Holsaae, Heidi Bentzen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse

  Rigsrevisionen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Beskæftigelsesmentorer for udsatte voksne - Gode eksempler fra det boligsociale arbejde

  Mette Fabricius Madsen, Sidsel Vinter Breau, Ane Glad
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Boligsociale indsatser og huslejestøtte – Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pujle

  Anders Høst, Winnie Alim, Louise Glerup Aner, et al.
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Borgere i fleksjob efter reformen

  Helle Holt, Mona Larsen, Henning Bjerregaard Bach, et al.
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse om socialt marginaliserede borgere med kaotisk blandingsmisbrug

  Rambøll
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Brugere af botilbud efter servicelovens § 110 - Årsstatistik 2011

  Ankestyrelsen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Brugere af botilbud efter servicelovens § 110 - Årsstatistik 2012

  Ankestyrelsen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Brugere af botilbud efter servicelovens § 110 - Årsstatistik for 2014

  Ankestyrelsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Brugere af botilbud efter servicelovens § 110 - Årsstatistik for 2013

  Ankestyrelsen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Brugerundersøgelsen 2015 - Klienters holdninger og vurderinger af at være i tilsyn under Kriminalforsorgen i Frihed

  Jonas Lindstad
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Chikane og problemskabende adfærd i særligt udsatte almene boligområder

  Mikkel Dehlholm, Mia Kathrine Jensen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Dagpengemodtagers situation omkring dagpengeophør

  Henning Bjerregaard Bach, Malene Rode Larsen