Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Karakteristik af udsatte forældre

  Mette Lausten, Asger Graa Andreasen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af god kvalitet i praksis i bostøtten. En kvalitativ undersøgelse af kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder, der bor i egen bolig

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Louise Høyer Bom, Christian Tauby-Theill, Lise Dybdal Emkjær, Julie Schou Nicolajsen, Leif Olsen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Udsatte ældre borgere i hjemløshed

  Lars Benjaminsen, Heidi Hesselberg Lauritzen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Inspiration til arbejdet med de meget udsatte borgere

  Nichlas Permin Berger
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Teknologi i plejen af borgere med demens eller kognitivt handicap

  Mathias Ruge, Cecilie Lohse, Stinne Aaløkke Ballegaard
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap

  Katrine Syppli Kohl, Christian Højgaard Mikkelsen, Anna Mellemkjær Schauser
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Friluftsliv blandt personer med handicap i Danmark

  Moos-Bjerre A/S
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Mennesker med handicap - Hverdag og levevilkår 2020

  Anna Amilon, Stine Vernstrøm Østergaard, Rikke Fulgsang Olsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Samarbejdet omkring børn og unge med funktionsnedsættelser

  Stine Tankred Luckow, Pernille Skovbo Rasmussen, Leif Olsen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Det socialpædagogiske arbejde på botilbud for voksne med udviklingshæmning

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Leif Olsen, Maria Røgeskov, Juliane Birkedal Poulsen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af god kvalitet i praksis på botilbud - En kvalitativ undersøgelse af kvalitet på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder

  VIVE
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Socialt jobmatch - uformelle jobmesser for langtidsledige

  Socialt Udviklingscenter SUS
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Afvikling af intensiv stofbehandling - opdatering

  Rådet for Socialt Udsatte
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Dialog mod vold: klienterne, volden og effekten af behandlingen

  Mette Sophie Holm Volsing, Bjørg Line Rasmussen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af det sociale frikort

  Ankestyrelsen