Sorter efter

 1. Forskning

  Kerneelementer og fælleselementer i gruppebostøttemetoder

  VIVE
 2. Forskning

  Housing First i Danmark - Evaluering af Implementerings- og forankringsprojektet i 24 kommuner

  Lars Benjaminsen, Therese Maria Dyrby, Morten Holm Enemark, et al.
 3. Forskning

  Perspektiver på udsathed

  Hanne Ramsbøl, Steen Juul Hansen
 4. Forskning

  Vidensbaseret praksis i botilbud

  VIVE
 5. Forskning

  Demens og kørselsstop

  Anu Siren, Hanne Bach Nørregård
 6. Forskning

  Alkoholbehandling til socialt udsatte borgere - Systemets tilbud i borgerperspektiv

  Ditte Andersen, Marie Benkert Holtet, Lisbeth Weisbjerg, et al.
 7. Forskning

  Økonomisk udsatte pensionister - Levevilkår blandt økonomisk dårligt stillede pensionister

  Anna Amilon, Anders Gade Jeppesen
 8. Forskning

  Strengere straf – mindre ny kriminalitet? En undersøgelse af effekten af strafskærpelser

  Tanja Tambour Jørgensen
 9. Forskning

  Aktiviteter der styrker naboskabet

  Louise Glerup Aner, Annelise Murakami, Josefine Elly Bech Hansen
 10. Forskning

  Skyld og frigørelse - indsattes udsagn om skyld, straf og soning - teologisk belyst

  Louise Lysholm
 11. Forskning

  Social Årsrapport 2016

  Socialpolitisk Forening, CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse
 12. Forskning

  Dømt til socialpædagogik. Et studie af dilemmaer i den socialpædagogiske indsats på et botilbud for domfældte voksne med udviklingshæmning.

  Mette Rømer
 13. Forskning

  Borgerens inklusion i lokale fællesskaber - En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland

  Anne Breumlund, Inger Bruun Hansen, Grit Niklasson
 14. Forskning

  Naboskab i multietniske boligområder

  Tina Gudrun Jensen
 15. Forskning

  Fællesskabende idrætspædagogik og livskvalitet hos mennesker med autismespektrumforstyrrelse

  Aske Glindvad Nørgård