Sorter efter

 1. Forskning

  Vold i familien - viden for fagfolk

  Helene Oldrup
 2. Forskning

  Optimismens politik - skabelsen af uværdigt trængende borgere

  Mathias Herup Nielsen
 3. Forskning

  Når udsatte borgere møder velfærdssystemet

  Trine Jørgensen, Lars Benjaminsen
 4. Forskning

  Kerneelementer og fælleselementer i gruppebostøttemetoder

  VIVE
 5. Forskning

  Sansning og forståelse

  Per Lorentzen
 6. Forskning

  Der lurer en angst

  Rasmus Nejst Jensen, Tom G. Bolwig
 7. Forskning

  Housing First i Danmark - Evaluering af Implementerings- og forankringsprojektet i 24 kommuner

  Lars Benjaminsen, Therese Maria Dyrby, Morten Holm Enemark, et al.
 8. Forskning

  Perspektiver på udsathed

  Hanne Ramsbøl, Steen Juul Hansen
 9. Forskning

  Vidensbaseret praksis i botilbud

  VIVE
 10. Forskning

  Demens og kørselsstop

  Anu Siren, Hanne Bach Nørregård
 11. Forskning

  Alkoholbehandling til socialt udsatte borgere - Systemets tilbud i borgerperspektiv

  Ditte Andersen, Marie Benkert Holtet, Lisbeth Weisbjerg, et al.
 12. Forskning

  Økonomisk udsatte pensionister - Levevilkår blandt økonomisk dårligt stillede pensionister

  Anna Amilon, Anders Gade Jeppesen
 13. Forskning

  Strengere straf – mindre ny kriminalitet? En undersøgelse af effekten af strafskærpelser

  Tanja Tambour Jørgensen
 14. Forskning

  Aktiviteter der styrker naboskabet

  Louise Glerup Aner, Annelise Murakami, Josefine Elly Bech Hansen
 15. Forskning

  Skyld og frigørelse - indsattes udsagn om skyld, straf og soning - teologisk belyst

  Louise Lysholm