Sorter efter

 1. Forskning

  Alkoholbehandling til socialt udsatte borgere - Systemets tilbud i borgerperspektiv

  Ditte Andersen, Marie Benkert Holtet, Lisbeth Weisbjerg, et al.
 2. Forskning

  At gå nye veje i det sociale arbejde

  Justine Kilbey Mitchell
 3. Forskning

  "Det er som om, vi lægger alle vores papirer på en stor fed sølvplade, og så kan hackere tage for sig af godterne" - Et speciale om hjemløses oplevelser af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

  Lise Ørsnæs Christensen, Kathrine Toft Hansen
 4. Forskning

  Dømt til personlig udvikling - Identitetsarbejde i revalidering

  Nanna Mik-Meyer
 5. Forskning

  En hjemløsestrategi for alle? - En kritisk diskursanalyse om udfordringer forbundet med, at hjemløse borgere med plejebehov opholder sig på et herberg

  Ida Kirstine Bundgaard, Anne Devantier, Anders Vidtfeldt Larsen
 6. Forskning

  Hjemløshed i Danmark 2013 - National kortlægning

  Lars Benjaminsen, Heidi Hesselberg Lauritzen
 7. Forskning

  Hverdagslivet efter ophold i en støttebolig

  Trine Wulf Andersen
 8. Forskning

  Indsatser i udsatte boligområder - Hvad virker, hvorfor og hvordan?

  Gunvor Christensen
 9. Forskning

  Inkluderende mentorering

  Lars Holmboe
 10. Forskning

  Levekår og coping – Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser

  Morten Ejrnæs, Henning Hansen, Jørgen Elm Larsen
 11. Forskning

  Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen

  Steen Elsborg, Steen Høyrup
 12. Forskning

  Når kassen smækkes i

  Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, et al.
 13. Forskning

  Økonomisk udsatte pensionister - Levevilkår blandt økonomisk dårligt stillede pensionister

  Anna Amilon, Anders Gade Jeppesen
 14. Forskning

  Psykiske problemer og voldsudsættelse blandt kvinder - En follow-up undersøgelse

  Astrid Gisèle Veloso
 15. Forskning

  Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987

  Mette Bjerrum Koch, Michael Davidsen, Knud Juel