Sorter efter

 1. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Brug af velfærdssystemet blandt borgere med misbrug

 2. Lærebøger og værktøjer

  Recovery-orienterede praksisser - i velfærdsinstitutioner og civilsamfund

  Jeppe Oute, Kim Jørgensen
 3. Praksisfortællinger

  ADHD hos piger og kvinder: Fra dygtig pige til udbrændt kvinde

  Lotta Borg Skoglund
 4. Lærebøger og værktøjer

  Recovery-orienteret rehabilitering

  Finn Blickfeldt Juliussen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af god kvalitet i praksis på botilbud - En kvalitativ undersøgelse af kvalitet på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder

  VIVE
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Brugertilfredshedsundersøgelse på det specialiserede voksenområde - Tilfredshed med den socialpædagogiske støtte på botilbud, botilbudslignende tilbud eller i eget hjem

  Didde Cramer Jensen, Morten Holm Enemark, Maria Røgeskov, Lars Fynbo
 7. Lærebøger og værktøjer

  Pårørende - til en person med psykisk sygdom

  Louise Meldgaard Bruun
 8. Lærebøger og værktøjer

  Anerkendelse - i professionelle relationer

  Ole Løw
 9. Lærebøger og værktøjer

  Sex, kærlighed og en hjerne, der er gået i stykker

  Susan Søgaard
 10. Brugerfortællinger

  S

  Simone Mørch Stjer
 11. Lærebøger og værktøjer

  Housing First-håndbog Europa

  Nicholas Pleace
 12. Forskning

  Vold i familien - viden for fagfolk

  Helene Oldrup
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Socialt jobmatch - uformelle jobmesser for langtidsledige

  Socialt Udviklingscenter SUS
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Afvikling af intensiv stofbehandling - opdatering

  Rådet for Socialt Udsatte
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Dialog mod vold: klienterne, volden og effekten af behandlingen

  Mette Sophie Holm Volsing, Bjørg Line Rasmussen