Sorter efter

 1. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Årsberetning 2014 - Fonden projekt UDENFOR

  Fonden projekt UDENFOR
 2. Lærebøger og værktøjer

  At bestige bjerge: gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd

  Jette Lyager, Lone Lyager
 3. Forskning

  At gå nye veje i det sociale arbejde

  Justine Kilbey Mitchell
 4. Lærebøger og værktøjer

  At leve et liv, ikke vinde en krig

  Anna Kåver
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Barrierer for lige adgang til det primære sundhedsvæsen - For personer med intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse

  Jeppe Sørensen, Maria Holsaae, Heidi Bentzen
 6. Lærebøger og værktøjer

  Beboerne som motor i udviklingen - Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde

  Majken Rhod Larsen (2)
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse

  Rigsrevisionen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Beskæftigelsesmentorer for udsatte voksne - Gode eksempler fra det boligsociale arbejde

  Mette Fabricius Madsen, Sidsel Vinter Breau, Ane Glad
 9. Lærebøger og værktøjer

  Bogen om at være særligt sensitiv

  Edward Trond Haukedal
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Boligsociale indsatser og huslejestøtte – Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pujle

  Anders Høst, Winnie Alim, Louise Glerup Aner, et al.
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Borgere i fleksjob efter reformen

  Helle Holt, Mona Larsen, Henning Bjerregaard Bach, et al.
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse om socialt marginaliserede borgere med kaotisk blandingsmisbrug

  Rambøll
 13. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed – Planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

  Mette Munch-Petersen, Maria Kristiansen, Finn Diderichsen, et al.
 14. Brugerfortællinger

  Bostedet Ellengården 25 år

  Annelise Søndengaard (red.), Grethe Jessen (red.)
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Brugere af botilbud efter servicelovens § 110 - Årsstatistik 2011

  Ankestyrelsen