Sorter efter

 1. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Nye muligheder for udsatte på fremtidens arbejdsmarked

  Den Sociale Kapitalfond
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet

  Thomas Bredgaard, Ditte Shamshiri-Petersen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Projekt forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

  Socialstyrelsen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  At skabe deltagelse for borgere med handicap gennem frivillig faglighed

  VIVE, Helle Hygum Espersen, Leif Olsen
 5. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Handicappolitisk redegørelse

  Socialministeriet
 6. Praksisfortællinger

  Magtanvendelsesreglerne i serviceloven - et praksistjek

  Ankestyrelsen
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Digital støtte i socialpædagogisk arbejde

 8. Forskning

  Kerneelementer og fælleselementer i gruppebostøttemetoder

  VIVE
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Voksne med udvivklingshæmning og udadreagerende adfærd

  VIVE
 10. Lærebøger og værktøjer

  Integrationskit - inspiration til den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

  Udlændinge- og Integrationsministeriet
 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  IPS til flygtninge med traumerelaterede symptomer

  Anna Amilon
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Familier på integrationsydelse

  Lisbeth Garly Andersen, Julie Egesberg Jorsal, Stinne Skriver Jørgensen
 13. Lærebøger og værktøjer

  Lovgivningshåndbog om regler vedrørende flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte

  Dansk Flygtningehjælp
 14. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser

  Anna Amilon, Line Mehlsen, Steen Bengtsson, Kasper Nielsen, Jeanette Birch Lauridsen
 15. Lærebøger og værktøjer

  Implementeringsguide af CTI-metoden

  Anna Amilon, Line Mehlsen