Sorter efter

 1. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Rådet for Socialt Udsattes Årsrapport 2018

  Rådet for Socialt Udsatte
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet

  Lars Benjaminsen, Jesper Fels Birkelund, Morten Holm Enemark, Stefan Bastholm Andrade
 3. Undersøgelser og evalueringer

  En helhedsorienteret og tidlig indsats mod hjemløshed blandt unge og unge i risiko for hjemløshed – Evalueringsrapport

  VIVE, Rambøll
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Løsninger til udsatte boligområder

  CFBU - Center for Boligsocial Udvikling
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Indsatsen over for hjemløse borgere under ophold i boformer

  Ankestyrelsen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Hjemløshed blandt kvinder i Danmark

  Lars Benjaminsen, Sigrid Trier Grønfeldt, Louise Høyer Bom, Lars Fynbo, Alexandrina Schmidt
 7. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Hjemløshedsbarometeret - dansk hjemløshed i nordisk perspektiv

  Kraka
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i samskabende arenaer

  Helle Hygum Espersen, Linda Lundgaard Andersen, Anne Petersen, Leif Olsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet

  Didde Cramer Jensen, Katrine Iversen, Mathias Ruge, Mads Thau
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Nye muligheder for udsatte på fremtidens arbejdsmarked

  Den Sociale Kapitalfond
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet

  Thomas Bredgaard, Ditte Shamshiri-Petersen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Projekt forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

  Socialstyrelsen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  At skabe deltagelse for borgere med handicap gennem frivillig faglighed

  VIVE, Helle Hygum Espersen, Leif Olsen
 14. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Handicappolitisk redegørelse

  Socialministeriet
 15. Praksisfortællinger

  Magtanvendelsesreglerne i serviceloven - et praksistjek

  Ankestyrelsen