Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Tjeklister til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med udviklingshæmning - Et redskab til udvikling af praksis

  VISO - Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Viden om traumebevidste tilgange i indsatser til socialt udsatte voksne - En vidensafdækning og skitsering af en prototype

  Nichlas Permin Berger, Lars Fynbo, Josefine Frøslev-Thomsen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Kaffe Karma – Socialt udsatte borgeres vej til småjobs

  Theresa Dyrvig Henriksen, Lars Benjaminsen, Sine Kirkegaard
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Handicap og beskæftigelse 2021

  Mona Larsen, Vibeke Jakobsen, Christian Højgaard Mikkelsen
 5. Forskning

  Beboernes Stemme: Beretninger om et system

  Søren Holst
 6. Lærebøger og værktøjer

  På nettet

  Socialpædagogerne, Landsforeningen LEV
 7. Brugerfortællinger

  Lev - en podcast om livet med udviklingshandicap

  Landsforeningen LEV
 8. Lærebøger og værktøjer

  "Mit liv – Min plan” – Den visuelle borgerplan

  Randers Kommune
 9. Lærebøger og værktøjer

  Multimodal samskabelse i praksis

  Ann-Merete Iversen, Thomas Waring Stubben
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Rusmidler og skadevirkning - Koncept for gruppeforløb til borgere med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer

  Helle Høgh
 11. Lærebøger og værktøjer

  Viden fra VISO

  Socialstyrelsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Karakteristik af udsatte forældre

  Mette Lausten, Asger Graa Andreasen
 13. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

  Socialstyrelsen, Socialt Udviklingscenter SUS
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af god kvalitet i praksis i bostøtten. En kvalitativ undersøgelse af kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder, der bor i egen bolig

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Louise Høyer Bom, Christian Tauby-Theill, Lise Dybdal Emkjær, Julie Schou Nicolajsen, Leif Olsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Udsatte ældre borgere i hjemløshed

  Lars Benjaminsen, Heidi Hesselberg Lauritzen