Sorter efter

 1. Praksisfortællinger

  Pigerne fra Sprogø

  Stine Grønbæk Jensen, Sarah Smed
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunale udfordringer på det specialiserede socialområde for voksne

  Social- og Boligstyrelsen
 3. Lærebøger og værktøjer

  Rehabilitering – en grundbog

  Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen, Birgitte Møller Stamp, Dorthe Sørensen
 4. Praksisfortællinger

  Afvigernes ø

  Maria Clement Hagstrup, Poul Duedahl
 5. Praksisfortællinger

  Forsorg/omsorg

 6. Undersøgelser og evalueringer

  Handicap og beskæftigelse 2022

  Mona Larsen, Vibeke Jakobsen, Christian Højgaard Mikkelsen
 7. Forskning

  Omvendtslev – Meningsfuld beskæftigelse for voksne med udviklingshandicap

 8. Undersøgelser og evalueringer

  Velfærdsteknologier og digitale teknologier i arbejdet med voksne i udsatte positioner

  Netværket på Udsatte Voksen området (UC-NUVO)
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Metoder til at skabe medicinsikkerhed på botilbud

  FOA, Socialpædagogerne, Kommunernes Landsforening
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Levevilkår blandt mennesker med handicap - 2023

  Anna Amilon, Stine Vernstrøm Østergaard
 11. Brugerfortællinger

  Nye Balancer - Caspar Eric

  Caspar Eric
 12. Lærebøger og værktøjer

  Tjeklister til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med udviklingshæmning - Et redskab til udvikling af praksis

  VISO - Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Hvidbog: Marte Meo metoden - til styrkelse af omsorg og nærvær på ældreområdet

  Pernille Roug, Gitte Mørch Henriksen
 14. Praksisfortællinger

  PETERgogikum - afsnit 26 - Elsker bofællesskaberne

  Peter Hornbæk Frostholm
 15. Lærebøger og værktøjer

  Hverdagsliv med demens

  Hanne Peoples, Hanne Kaae Kristensen