Sorter efter

 1. Praksisfortællinger

  Pigerne fra Sprogø

  Stine Grønbæk Jensen, Sarah Smed
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Fra bolig til hjem

  Jakob Trane Ibsen, Nicolai Nybro Hansen, Sigrid Trier Grønfeldt, Astrid Witt Rosenberg
 3. Brugerfortællinger

  Podcasts om livet på gaden

  Hus Forbi
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunale udfordringer på det specialiserede socialområde for voksne

  Social- og Boligstyrelsen
 5. Lærebøger og værktøjer

  Rehabilitering – en grundbog

  Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen, Birgitte Møller Stamp, Dorthe Sørensen
 6. Praksisfortællinger

  Afvigernes ø

  Maria Clement Hagstrup, Poul Duedahl
 7. Praksisfortællinger

  Forsorg/omsorg

 8. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Dødelighed og brug af sundhedsvæsnet blandt socialt udsatte mennesker i Danmark

  Pia Vivian Pedersen, Sofie Rossen Møller, Michael Davidsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Handicap og beskæftigelse 2022

  Mona Larsen, Vibeke Jakobsen, Christian Højgaard Mikkelsen
 10. Forskning

  Omvendtslev – Meningsfuld beskæftigelse for voksne med udviklingshandicap

 11. Undersøgelser og evalueringer

  Velfærdsteknologier og digitale teknologier i arbejdet med voksne i udsatte positioner

  Netværket på Udsatte Voksen området (UC-NUVO)
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Metoder til at skabe medicinsikkerhed på botilbud

  FOA, Socialpædagogerne, Kommunernes Landsforening
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Levevilkår blandt mennesker med handicap - 2023

  Anna Amilon, Stine Vernstrøm Østergaard
 14. Brugerfortællinger

  Nye Balancer - Caspar Eric

  Caspar Eric
 15. Lærebøger og værktøjer

  Tjeklister til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med udviklingshæmning - Et redskab til udvikling af praksis

  VISO - Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation