Sorter efter

 1. Dokumentation og udviklingsarbejde

  At arbejde udviklingsorienteret - Inspirationsguide til pædagoger

  Helle Frederiksen, Trine Bomann Andersen
 2. Dokumentation og udviklingsarbejde

  At træffe et valg - Idekatalog til arbejde med etiske problemstillinger i socialpædagogisk praksis

  Autismecenter Storstrøm
 3. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Børneinddragelse er mere end at tale med børn - Inspiration til at inddrage børn og unge

  Børnerådet
 4. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Brugerindflydelse på dagsordenen

  Socialt Udviklingscenter SUS
 5. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Enkle redskaber til inklusion - En guide til lærere og pædagoger med elever med udfordringer i forhold til opmærksomhed og socialt samspil

  Socialstyrelsen
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Fra værdier til hverdag

  Rune Nøjd, Anne Mørch Mogesen, Pernille Jensen, et al.
 7. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Guide til mere brugerindflydelse

  Sussi Maack, Maria Trangbæk Ahrensburg
 8. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Kompetenceudviklingsprojektet ”Her vil jeg bo – her vil jeg arbejde”

  Hillerød Kommune
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Inspirationskatalog i resonans - Erfaringer, gode råd og øvelser i at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien

  Socialt Udviklingscenter SUS
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Omdrejningspunkter i kompetence-udviklingsprojektet på Vestervænget (2007-2009)

  Jan Jaap Rothuizen
 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Kortlægning af specialiseret viden. Socialområdet og specialundervisningsområdet

  Deloitte
 12. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Kulturudviklingstilbud i Sønderborg Kommunes Handicap og Socialpsykiatri

  Beck Thyroll Anne-Marie, Christian Lyngsøe
 13. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Redskabs- og metodekatalog - Ideer til arbejdet med brugerindflydelse i sociale dag- og botilbud

  Elisabeth Mamsen, Signe Groth Andersson, Karen Pedersen
 14. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Særforanstaltninger - Anbefalinger til god praksis for organisering, samarbejde og borgerinddragelse

  Dorthe From, Marie Kaas, Signe Skovgaard Schmidt, et al.
 15. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Social inklusion og koblingen mellem - Almenpædagogik og Specialpædagogik – i samme børnehave

  Jeanette Billing