Sorter efter

 1. Forskning

  Brugerinddragelse og frivillighed - Mellem optimering og kritisk refleksion

  Michelle Vestbo, Randi Andersen, Signe Hvid Thingstrup
 2. Forskning

  Fag og faglighed i bevægelse

  Bennyé D. Austring, Jimmy Krab, et al.
 3. Forskning

  Hverdagspraksis i socialt arbejde - Antropologiske perspektiver

  Katrine Schepelern Johansen, Kathrine Louise Bro Ludvigsen, Helle Schjellerup Nielsen, Red.
 4. Forskning

  Hvordan uddannes pædagoger? Perspektiver fra et forskningsprojekt

  Jan Jaap Rothuizen, Line Togsverd
 5. Forskning

  Når livet gør ondt – En undersøgelse af ordninger med kontaktpersoner og personlige rådgivere for børn og unge

  Hanne Warming, Inger Glavind Bo
 6. Forskning

  På sporet af pædagogisk faglighed - Pædagoguddannelsens deltagelse i det pædagogiske projekt

  Jan Jaap Rothuizen
 7. Forskning

  Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmning – en KvaliKomBo antologi

  Søren Langager (red.)
 8. Forskning

  Planer for den andens liv I

  Inger Bruun Hansen, Anne Breumlund
 9. Forskning

  Projekt Kvalikombo - portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik

  Klaus Kasper Kofod, Annemarie Højmark, Søren Langager
 10. Forskning

  Transfer - Kompetence i en professionel sammenhæng

  Bjarne Wahlgren, Vibe Aarkrog
 11. Forskning

  Differentiering og skolekultur

  Martha Mottelson, Christina Jørgensen
 12. Forskning

  Forskningsinspireret pædagogisk praksis

  Danmarks Evalueringsinstitut
 13. Forskning

  Forestillinger om og erfaringer med døden blandt ældre med etnisk minoritetsbaggrund og deres pårørende

  Mette Raunkiær
 14. Forskning

  Brug af digitale redskaber i dagtilbud

  Socialt Udviklingscenter SUS
 15. Forskning

  Få øje på det pædagogiske

  Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse