Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Medfølelsens pris. Når professionelle hjælpere har brug for hjælp

  Per Isdal
 2. Lærebøger og værktøjer

  Slip stress ud af skammekrogen - Et forsvar for arbejdsfællesskabet

  Pernille Steen Pedersen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse af fritids- og idrætsaktiviteter i Lejre Kommune

  Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen, Casper Due Nielsen
 4. Lærebøger og værktøjer

  Metodeguide: Opsøgende og socialfaglig indsats for borgere med psykisk lidelse, som lever isoleret i egen bolig

  Socialstyrelsen
 5. Lærebøger og værktøjer

  Udviklingsstøttende samtaler - med børn og unge i mistrivsel

  Birthe Elholm, Maja Haack, Lisbeth Rask
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Beskyttelse af børn - overgrebspakkens implementering i kommunerne

  Anette Faye Jacobsen (red.)
 7. Praksisfortællinger

  Hvis det var mig...

  Laust Torp Jensen
 8. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Menneskerettigheder i Grønland

  Institut for Menneskerettigheder, Grønlands Råd for Menneskerettigheder
 9. Lærebøger og værktøjer

  Det Dobbelte KRAM: Et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel

  Peter Thybo
 10. Lærebøger og værktøjer

  Pårørende på tværs - Pårørende som deltagere i det tværprofessionelle arbejde

  Hanne Gullestrup, Maja Rosendal Avnbøg
 11. Lærebøger og værktøjer

  MindSpring for unge: Grupper for og med unge flygtninge - en forebyggende og identitetsskabende indsats

  Vibeke Hallas, Anna Mathilde Jensen
 12. Lærebøger og værktøjer

  For mental sundhed: et nyt perspektiv. ABC for mental sundhed: fra retorik til handling

  Vibeke Koushede, Statens Institut for Folkesundhed, Line Nielsen
 13. Lærebøger og værktøjer

  ABC for mental sundhed – en guide til hvordan du holder dig mentalt sund

  Statens Institut for Folkesundhed
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Når ægtefællen dør - sorgstøtte til ældre efterladte

  Jorit Tellervo
 15. Alle

  Hvordan skaber vi sammen den bedste modtagelse af børn og unge, der flygter alene?

  Susi og Peter Robinsohns Fond, Dansk Røde Kors