Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område - Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune, Psykiatrien Region Sjælland og almen praksis

  Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff, Martin Sandberg Buch
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Produktion og anvendelse af ledelsesinformation på handicapområdet

  Matilde Høybye-Mortensen, Karla Hammerskov, Peter Ejbye-Ernst
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Socialpædagogernes indspil til de sociale 2020-mål

  Socialpædagogerne
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Specialisering på det socialpædagogiske område - specielle behov, specialiserede tilbud og specialisering i socialfaglig litteratur - Hæfte 2

  Sigrid Hansen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Status på det specialiserede sociale område – en survey 2010

  Socialpædagogernes Landsforbund
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor - Analyserapport 3

  Produktivitetskommissionen
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Tilbudsportalen - er der plads til forbedringer?

  NoKS
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug - Kvalitativ evaluering af det tværsektorielle samarbejde omkring etableringen af Klinik for ikke-psykotiske sindslidelser og misbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

  Martin Sandberg Buch, Katrine Schepelern Johansen, Pernille Thygesen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Uddannelse og innovation – Analyserapport 4

  Produktivitetskommissionen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 – foreløbige analyser

  Torben Fridberg, Lars Skov Henriksen, Hans-Peter Qvist
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Udviklingshæmning og misbrug - misbrugsbehandling i et pædagogisk perspektiv

  Anders Gimbel
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Virksomhedspraktik og løntilskud

  Ankestyrelsen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Ytringsfrihed - Socialpædagogers brug af muligheden for at give deres mening til kende

  Socialpædagogerne
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Understøttende undervisning – 5 spørgsmål til det fortsatte arbejde med understøttende undervisning

  Danmarks Evalueringsinstitut
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Rapport om de sikrede institutioner til børn og unge i Danmark

  Danske Regioner