Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Erfaringer med det nye socialtilsyn - En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet

  Ulf Hjelmar, Pernille Hjarsbech
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af de ændrede handlekommuneregler på det specialiserede socialområde

  Ankestyrelsen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af kommunalreformen

 4. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af overgrebspakken

  Ankestyrelsen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Foreninger for fremtiden - Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund

  Alexander Tolstrup, June Risum Scheibel, Anne Hansen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Frivilligt arbejde - Den frivillige indsats i Danmark

  Inger Koch-Nielsen, Torben Fridberg, Lars Skov Henriksen, et al.
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Herre i eget hus? - Udviklingen i kommunale botilbud til handicappede og sindslidende 2008-2014

  Camilla Dalsgaard, Rasmus Dørken, Asger Grønlund Andersen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Hvad vil lovforslaget om socialtilsyn betyde for kommunernes styring

  Hanne Søndergård Pedersen, Hans Knudsen, Morten Eriksen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012

  Torben Fridberg, Lars Skov Henriksen, Red.
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunerne på banen - Udfordringer og potentialer i kommunernes arbejde med helhedsplaner

  Rikke Engly Mygind, Majken Rhod Larsen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunernes tilsyn med anbringelsessteder og anbragte børn og unge

  Ankestyrelsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunernes udgifter til anbringelse af børn og unge – Kortlægning af forskelle og årsager

  Simon Østergaard Møller, Martin Bækgaard, Hans Kloppenborg, et al.
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Konkurrenceudsættelse af det specialiserede sociale område - Perspektiver for medarbejderne

  Mogens Conradsen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Markedsanalyse - botilbudsområdet: Kommunernes køb og salg af pladser til voksne handicappede og sindslidende

  Camilla Dalsgaard, Rasmus Dørken, et al.
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Organisationsforståelse i moderne pædagogiske institutioner

  Finn Salbøg Birkelund