Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Interviewundersøgelse - Den kommunale finansering af voksenhandicapområdet

  Socialpædagogernes Landsforbund
 2. Lærebøger og værktøjer

  Den pædagogiske profession - Bidrag til forståelse af pædagogernes ændrede arbejdsvilkår

  Niels Rosendal Jensen
 3. Lærebøger og værktøjer

  Den tværprofessionelle praktiker - Om udvikling af tværprofessionelt pædagogisk arbejde

  Andy Højholdt
 4. Forskning

  "Der er faresignaler her" - Om ret og heuristik i det almindelige kommunale tilsyn med børn og unge

  Idamarie Leth Svendsen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger

  Ankestyrelsen
 6. Lærebøger og værktøjer

  Det sociale arbejdes organisering

  Tina Bømler
 7. Praksisfortællinger

  Det usynlige liv – om at vokse op med plejebørn

  Maria Sveigaard
 8. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Dialog om tidlig indsats - Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

  Socialstyrelsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Digitalisering af specialinstitutioner - konsekvensanalyse

  Brian H. Jørgensen, Mark Williams
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Døgnberedskabsundersøgelse: Børn lades i stikken

  Socialpædagogernes Landsforbund
 11. Forskning

  Effektmåling

  Connie Nielsen, et al.
 12. Dokumentation og udviklingsarbejde

  En international styrkeposition skabt gennem offentlig-privat samarbejde

  Dansk Erhverv
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Erfaringer med det nye socialtilsyn - En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet

  Ulf Hjelmar, Pernille Hjarsbech
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af de ændrede handlekommuneregler på det specialiserede socialområde

  Ankestyrelsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af kommunalreformen