Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Resonans - Når relationer får liv. Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien

  Socialt Udviklingscenter SUS, Bodil Pugholm Andersen, Birgitte Bækgaard Brasch
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Back on Track - et projekt på rette spor? - En undersøgelse af mentorernes erfaringer med og holdninger til projektet

  Anita Rönneling
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Frivillignetværk på Holmstrupgård – Kvalitativ evalueringsundersøgelse

  Christina Herold Hansen, Marianne Kold Hansen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Mobning på arbejdspladsen – en kritisk gennemgang af dansk og international forskningslitteratur

  Andrea Dofradottir, Annie Høgh
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Trusler og vold på specialskoler

  Lars Peter Andersen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Vold på botilbud og forsorgshjem

  Kirsten Overgaard, Anette Stamer Ørsted
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Stress, mobning og tunge løft sender folk ud af arbejdsmarkedet

  Lars Andersen (red.), Jonas Schytz Juul, et al.
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Midtvejsevaluering af 'Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud'

  Oxford Research A/S, CBS/CEBR, PWC
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Forebyggelse af akut fysisk overbelastning på social- og sundhedsområdet

  Ninna Maria Guldager Wilstrup, Dea Busk Larsen, Markus Due Jakobsen