Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Forebyggelse af akut fysisk overbelastning på social- og sundhedsområdet

  Ninna Maria Guldager Wilstrup, Dea Busk Larsen, Markus Due Jakobsen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Midtvejsevaluering af 'Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud'

  Oxford Research A/S, CBS/CEBR, PWC
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Vold på botilbud og forsorgshjem

  Kirsten Overgaard, Anette Stamer Ørsted
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Stress, mobning og tunge løft sender folk ud af arbejdsmarkedet

  Lars Andersen (red.), Jonas Schytz Juul, et al.
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Back on Track - et projekt på rette spor? - En undersøgelse af mentorernes erfaringer med og holdninger til projektet

  Anita Rönneling
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Arbejdsmiljø - En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

  Socialpædagogernes Landsforbund
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Arbejdsmiljøundersøgelse - En undersøgelse blandt Socialpædagogernes arbejdsmiljørepræsentanter

  Socialpædagogerne
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Resonans - Når relationer får liv. Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien

  Socialt Udviklingscenter SUS, Bodil Pugholm Andersen, Birgitte Bækgaard Brasch
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Frivillignetværk på Holmstrupgård – Kvalitativ evalueringsundersøgelse

  Christina Herold Hansen, Marianne Kold Hansen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Døden på tredje klasse - den palliative indsats for ældre socialt udsatte

  Birgitte Due Jensen Koch
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Arbejdsfastholdelse af skadelidte medarbejdere - Virksomheders rolle og erfaringer

  Klara Nilsson, Helle Holt
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Arbejdsmiljø og helbred i Danmark - Resumé og resultater

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet – Årsstatistik 2012

  Ankestyrelsen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud - Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere

  Socialpædagogernes Landsforbund
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af implementeringen af forebyggelsespakker i døgninstitutioner og hjemmepleje

  Angelika Dziekanska, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, et al.