Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Arbejdsfastholdelse af skadelidte medarbejdere - Virksomheders rolle og erfaringer

  Klara Nilsson, Helle Holt
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Ondt i muskler og led - spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

  Videncenter for Arbejdsmlijø
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Døden på tredje klasse - den palliative indsats for ældre socialt udsatte

  Birgitte Due Jensen Koch
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte indenfor voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt

  Lone Donbæk Jensen, Hanne Giver, Jesper Strøyer Andersen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde

  Peter Højlund, Søren Juul
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Arbejdsmiljø og helbred i Danmark - Resumé og resultater

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Trusler og vold på arbejdspladsen – en kritisk gennemgang af dansk og international forskningslitteratur

  Annie Høgh
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Medlemsundersøgelse om retningslinjer om indsats mod vold, mobning og chikane på socialpædagogiske arbejdspladser

  Socialpædagogernes Landsforbund
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Medlemsundersøgelse om retningslinjer om indsats mod vold, mobning og chikane på socialpædagogiske arbejdspladser

  Socialpædagogernes Landsforbund
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Arbejdsmiljø - En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

  Socialpædagogernes Landsforbund
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Social integration i arbejdslivet – belyst gennem en undersøgelse inden for voksenhandicapsektoren

  Kjeld Nielsen, Allan Christensen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet – Årsstatistik 2012

  Ankestyrelsen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud - Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere

  Socialpædagogernes Landsforbund
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af implementeringen af forebyggelsespakker i døgninstitutioner og hjemmepleje

  Angelika Dziekanska, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, et al.
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Arbejdsmiljøundersøgelse - En undersøgelse blandt Socialpædagogernes arbejdsmiljørepræsentanter

  Socialpædagogerne