Sorter efter

  1. Undersøgelser og evalueringer

    Arbejdsfastholdelse af skadelidte medarbejdere - Virksomheders rolle og erfaringer

    Klara Nilsson, Helle Holt
  2. Undersøgelser og evalueringer

    Ondt i muskler og led - spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

    Videncenter for Arbejdsmlijø
  3. Undersøgelser og evalueringer

    Døden på tredje klasse - den palliative indsats for ældre socialt udsatte

    Birgitte Due Jensen Koch
  4. Undersøgelser og evalueringer

    Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte indenfor voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt

    Lone Donbæk Jensen, Hanne Giver, Jesper Strøyer Andersen
  5. Undersøgelser og evalueringer

    Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde

    Peter Højlund, Søren Juul
  6. Undersøgelser og evalueringer

    Arbejdsmiljø og helbred i Danmark - Resumé og resultater

    Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  7. Undersøgelser og evalueringer

    Trusler og vold på arbejdspladsen – en kritisk gennemgang af dansk og international forskningslitteratur

    Annie Høgh
  8. Undersøgelser og evalueringer

    Medlemsundersøgelse om retningslinjer om indsats mod vold, mobning og chikane på socialpædagogiske arbejdspladser

    Socialpædagogernes Landsforbund
  9. Undersøgelser og evalueringer

    Medlemsundersøgelse om retningslinjer om indsats mod vold, mobning og chikane på socialpædagogiske arbejdspladser

    Socialpædagogernes Landsforbund
  10. Undersøgelser og evalueringer

    Arbejdsmiljø - En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

    Socialpædagogernes Landsforbund
  11. Undersøgelser og evalueringer

    Social integration i arbejdslivet – belyst gennem en undersøgelse inden for voksenhandicapsektoren

    Kjeld Nielsen, Allan Christensen
  12. Undersøgelser og evalueringer

    Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet – Årsstatistik 2012

    Ankestyrelsen
  13. Undersøgelser og evalueringer

    Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud - Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere

    Socialpædagogernes Landsforbund
  14. Undersøgelser og evalueringer

    Evaluering af implementeringen af forebyggelsespakker i døgninstitutioner og hjemmepleje

    Angelika Dziekanska, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, et al.
  15. Undersøgelser og evalueringer

    Arbejdsmiljøundersøgelse - En undersøgelse blandt Socialpædagogernes arbejdsmiljørepræsentanter

    Socialpædagogerne