Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Årsrapport 2015: Socialstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed

  Socialstyrelsen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Overgreb mod børn - Hvor langt rækker beskyttelsen?

  Anette Faye Jacobsen (red.)
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Beskyttelse af børn - overgrebspakkens implementering i kommunerne

  Anette Faye Jacobsen (red.)
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Uddannelsesvalg, vejledning og karrierelæring i et ungeperspektiv

  Mette Pless, Noemi Katznelson, Tilde Mette Juul
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol - Et pilotprojekt i Nordjurs Kommune med brug af frivillige mentorer

  CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Funktionel Familieterapi (FFT) - Midtvejsevaluering af implementeringen

  Christoffer Scavenius, Malene Kessing
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse af fritids- og idrætsaktiviteter i Lejre Kommune

  Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen, Casper Due Nielsen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Dirigent eller dukke? Lederen i reformstaten

  John Storm Pedersen, Peter Aagaard
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Back on Track - et projekt på rette spor? - En undersøgelse af mentorernes erfaringer med og holdninger til projektet

  Anita Rönneling
 10. Undersøgelser og evalueringer

  100 år i Hammer Bakker - Fra åndssvageanstalt til handicapområdet

  Allan Skou Kristensen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens

  Ankestyrelsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Erfaringer med det nye socialtilsyn - En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet

  Ulf Hjelmar, Pernille Hjarsbech
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af overgrebspakken

  Ankestyrelsen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunerne på banen - Udfordringer og potentialer i kommunernes arbejde med helhedsplaner

  Rikke Engly Mygind, Majken Rhod Larsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug - Kvalitativ evaluering af det tværsektorielle samarbejde omkring etableringen af Klinik for ikke-psykotiske sindslidelser og misbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

  Martin Sandberg Buch, Katrine Schepelern Johansen, Pernille Thygesen