Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Ledelse af borgerinddragelse

  Væksthus for ledelse
 2. Undersøgelser og evalueringer

  LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet

  Bjarke Følner, Tina Maria Newby, Laura Marie Kalmark, Sofie Læbo Astrupgaard
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Forebyggelse af akut fysisk overbelastning på social- og sundhedsområdet

  Ninna Maria Guldager Wilstrup, Dea Busk Larsen, Markus Due Jakobsen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Sociale mursten: En forskningskortlægning af fysiske rammers betydning i velfærdsindsatser

  Anu Siren, Sigrid Trier Grønfeldt, Asger Graa Andreasen, Fry Sigrid Bukhave
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats

  Socialstyrelsen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Er evidens altid det bedste?

  Socialpædagogerne
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Krammebamser til børn – En undersøgelse af personale, forældre og børns opfattelse af betydningen af Krammebamser før, under og efter operation

  Marie Brandhøj Wiuff, Jacob Ladenburg, Iben Emilie Christensen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Midtvejsevaluering af 'Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud'

  Oxford Research A/S, CBS/CEBR, PWC
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Hvad tjener du? Åbenhed om løn på arbejdspladsen

  Kenn Warming, Kirsten Precht
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser

  Kim Steimle Rasmussen, Nina Þórný Stefánsdóttir
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Vold på botilbud og forsorgshjem

  Kirsten Overgaard, Anette Stamer Ørsted
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Stress, mobning og tunge løft sender folk ud af arbejdsmarkedet

  Lars Andersen (red.), Jonas Schytz Juul, et al.
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Understøttende undervisning – 5 spørgsmål til det fortsatte arbejde med understøttende undervisning

  Danmarks Evalueringsinstitut
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Rapport om de sikrede institutioner til børn og unge i Danmark

  Danske Regioner
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Frivillighed i det boligsociale arbejde

  Bjarne Ibsen, Michael Fehsenfeld