Sorter efter

 1. Forskning

  Alle unge vil gerne have et godt liv

  Region Hovedstaden
 2. Forskning

  Barndommens organisering - I et dansk institutionsperspektiv

  Susanne Højlund, Red.
 3. Forskning

  Behandlerblikket - Om sociale problemer, tilblivelse, intervention og forandring i socialt arbejde med familier og børn med udgangspunkt i analyser af behandlingskommunikation på døgninstitutioner for familiebehandling

  Maria Appel Nissen
 4. Forskning

  Børn i vanskeligheder - samarbejde på tværs

  Charlotte Højholt (red.)
 5. Forskning

  Børn og unge i Danmark - Velfærd og Trivsel 2010

  Mai Heide Ottosen, et al.
 6. Forskning

  Børnefamiliers fattigdom og omsorgssvigt

  Adam Johansen
 7. Forskning

  Børns fysiske aktiviteter i skole og fritid – Er socialt udsatte børn fysiske inaktive og har det betydning for deres helbred og trivsel?

  Susan Andersen, Karin Helweg-Larsen
 8. Forskning

  Daginstitutioners betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder

  Kirsten Elisa Petersen, Anne Knude Wind, Niels Rosendal Jensen
 9. Forskning

  Den daglige overlevelse - En kritisk psykologisk undersøgelse af unge hjemløses daglige livsførelse og i forlængelse heraf et sundhedsfremmende perspektiv på deres handlemuligheder

  Nina Milde Christiansen, Mette Hauch Jensen
 10. Forskning

  Det sker ikke for mig

  Inger Glavind Bo
 11. Forskning

  Diagnosens dilemma

  Christine Krøyer
 12. Forskning

  Introduktion til dialogprojektet - dialoggruppe om forebyggelse som alternativ til anbringelse

  Mette Lausten, et al.
 13. Forskning

  Muligheder for dokumentation af anbringelser - en gennemgang af målemetoder

  Jacob Brauner, Peter Skov Olsen, Tine Egelund
 14. Forskning

  Dokumentationsprojektet: 19 skolers erfaringer med inklusion 2013-2015 - En kvalitativ analyse

  Niels Egelund, Camilla Brørup Dyssegaard
 15. Forskning

  Drengeakademiet - Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten

  Frans Ørsted Andersen