Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Anorexi-Projektet

  Solveig Christensen, Hannah Christiansen, Anne Marie Andersen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Autisme blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk - fakta eller en myte?

  Arash Frank Skelberg
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Børn og unges mentale helbred - Forekomsten af psykiske symptomer og lidelser og mulige forebyggelsesindsatser

  Pernille Due, Finn Diderichsen, Charlotte Meilstrup, et al.
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Et felteksperiment med kærlighed i kaos - Et forældretræningsprogram til familier med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder

  Christiane Præstgaard Christensen, Christoffer Scavenius
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af konsulentstøtteprojekter

  Oxford Research A/S
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af netværksgrupper for forældre til psykisk syge børn og unge

  Oxford Research A/S
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af projektet Tidlig opsporing af psykose

  Region Sjælland Psykiatrien
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af TrygFondens og PsykiatriFondens Informationsbus i Region Nordjylland

  Pernille Skovbo Rasmussen, Helle Max Martin, Sine Hangaard
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af pulje til psykologhjælp – afsluttende evaluering

  Rambøll Management Consulting, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Forsøg med gymnasieforløb for elever med Aspergers syndrom – delevaluering med fokus på det første gymnasieår

  Danmarks Evalueringsinstitut
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Gaderummet – en evaluering af et værested med bo- og rådgivningsfunktion for unge

  Marianne Malmgren, Finn Kenneth Hansen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Gymnasieforløb for elever med Aspergers Syndrom - Slutevaluering af forsøg på Høje-Taastrup Gymnasium og Paderup Gymnasium

  Danmarks Evalueringsinstitut
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Hvad mener de unge og deres forældre?

  Ane Feldskov
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Idrætsdeltagelse blandt unge voksne med sindslidelser

  Kurt Lüders, Ejgil Jespersen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Inklusionsindsatser i folkeskolen - Resultater fra to lodtrækningsforsøg

  Maria Keilow, Mette Friis-Hansen, Sofie Henze-Pedersen, et al.