Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Midtvejsevaluering af projekt Unge Hjemløse 2014-2017. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge, med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats: Ungeprojektet

  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Rambøll Management Consulting
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Inklusionsindsatser i folkeskolen - Resultater fra to lodtrækningsforsøg

  Maria Keilow, Mette Friis-Hansen, Sofie Henze-Pedersen, et al.
 3. Lærebøger og værktøjer

  M for autisme

  Vicky Martin
 4. Lærebøger og værktøjer

  Vejen videre- når dit barn har autisme

  Michael Rothenborg, Jeanette Ringkøbing Rothenborg
 5. Lærebøger og værktøjer

  Fra tilknytning til mentalisering

  Susan Hart
 6. Brugerfortællinger

  Unge med udfordringer - Portrætter, pædagogik og særlige behov

  Per Straarup Søndergaard
 7. Forskning

  Virksomme indsatselementer i behandlingen af selvskadende adfærd – En litteraturgennemgang

  Metodecentret
 8. Lærebøger og værktøjer

  Sensitive børn - fra sårbarhed til styrke

  Lise August, Martin August
 9. Forskning

  Børn og seksualitet

  Anna Louise Stevnhøj, Mimi Strange
 10. Forskning

  Unges trivsel - en vejledning til forældre, lærere og andre fagpersoner, der har fokus på unges trivsel

  Anne Dinesen Clausen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Beskyttende faktorer for unge med selvskadende adfærd

  Sarah Grube Jensen, Lillian Zøllner
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Børn med autisme og skolevægring

  Socialstyrelsen
 13. Lærebøger og værktøjer

  Autismevenlig undervisning

  Charlotte Ryhl
 14. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Indsatser over for børn og unge med ADHD samt forældre med ADHD

  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
 15. Lærebøger og værktøjer

  En hel familie - Tidlige og forebyggende indsatser til hele familien

  ALS resarch APS