Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  En familie med handicap er ikke en handicappet familie – Evaluering af politikken over for børn med handicap

  Tine Andersen, Mikkel Thøgersen, Leif Laszlo Haaning, et al.
 2. Lærebøger og værktøjer

  Epilepsi-syndromer

  Socialstyrelsen
 3. Dokumentation og udviklingsarbejde

  "Er der nogen i den her togvogn, der kan stave til "resurse"? - En publikation om vejledning af unge med ordblindhed i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse

  Martin Hauerberg Olsen, Mia Finnemann Schultz
 4. Lærebøger og værktøjer

  Er du dum eller hva'? - Om børn og unge, der får en hjerneskade

  Jeanne Fløe
 5. Praksisfortællinger

  Et Nynneliv i ord og billeder

  Lone Henriette Klittegaard
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Evaluering af cirkustemaugerne på Vasebæk

  Jakob Guldberg Madsen
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Faktorer af betydning for kvalitet i specialskoler - En survey-kortlægning blandt skoler og PPR

  Niels Egelund, Beatrice Schindler Rangvid
 8. Brugerfortællinger

  Støtte til forældre i barnets neurorehabiliteringsforløb - En kvalitativ undersøgelse blandt forældre til syv børn med erhvervet hjerneskade

  Region Hovedstaden
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Fra Isolation til Relation

  Ilse Ludwigsen, Conny Thomsen, Silke Jensen
 10. Lærebøger og værktøjer

  Fri leg - Gode rammer for udendørs aktiviteter i frikvarter og SFO for blinde og svagsynede børn

  Karsten Olsen, Tine Teilmann, Tine Soulié
 11. Lærebøger og værktøjer

  Friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelse

  Handicapidrættens Videnscenter
 12. Lærebøger og værktøjer

  Psykosociale konsekvenser af epilepsi hos børn

  Lene Sahlholdt
 13. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Hvad er god behandling af seksuelt krænkede børn og unge?

  Simon Østergaard Møller
 14. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Hvad er god behandling af selvskadende børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne?

  Birgitte Orheim
 15. Lærebøger og værktøjer

  Handicappsykologi – En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser

  Louise Bøttcher, Jesper Dammeyer