Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager

  Anne Mørk
 2. Lærebøger og værktøjer

  De aldersopdelte fokusområder - et redskab til arbejdet med ICS

  Socialstyrelsen
 3. Lærebøger og værktøjer

  Tidlige og helhedsorienterede indsatser for udsatte børn og unge - Hvad kan vi lære af Herning?

  Socialpædagogernes Landsforbund
 4. Lærebøger og værktøjer

  Pædagogik i døgninstitutionen

  Jørgen Christiansen (red.), Brian Degn Måtensson (red.)
 5. Lærebøger og værktøjer

  Børn i gode hænder - Neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis

  Gitte Jørgensen, Charlotte Hagmund-Hansen
 6. Lærebøger og værktøjer

  Hverdagsliv og livsforløb - Tværprofessionelt samarbejde om støtte til børn og unges livsførelse

  Ida Schwartz
 7. Lærebøger og værktøjer

  Miljøterapi i gruppe og organisation

  Lars Rasborg
 8. Lærebøger og værktøjer

  Den komplekse anbringelse: Hvordan fremmer institutioner integration i voksenlivet?

  Ole Steen Kristensen
 9. Lærebøger og værktøjer

  Vejledning i: Fastsættelse af samvær for familieplejeanbragte børn og unge

  Line Klyvø
 10. Lærebøger og værktøjer

  Inspirationsmateriale til familieplejekonsulenter - Teenagere i plejefamilie

  Carsten Kirk Alstrup
 11. Lærebøger og værktøjer

  Leg og fællesskaber på døgninstitution

  Kirstine Christy Lindegaard
 12. Lærebøger og værktøjer

  Socialpædagogik i Grønland

  Kåre Halvorsen, Søren Gytz Olesen, Red.
 13. Lærebøger og værktøjer

  Omsorgssvigt - et redskabshæfte til professionelle

  Bente Boserup, Lise Merrild
 14. Lærebøger og værktøjer

  Opsøgende gadeplansarbejde blandt unge - en håndbog om opsøgende socialt arbejde som metode

  Ruth Borrits, Hans-Erik Rasmussen
 15. Lærebøger og værktøjer

  Hjerte og intellekt i undervisningen af børn og unge med handicap

  Luciano Rondanini