Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Projekt Talerøret. Evaluerings- og erfaringsopsamling

  Kim Hansen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Unge og prostitutionslignende relationer og/eller salg af seksuelle ydelser

  Bettina Bertelsen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Vidensdeling og dokumentation af socialpædagogisk praksis

  Maria Zangenberg
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Magtanvendelse over for anbragte børn og unge

  Hanne Hartoft
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Intensive anbringelser – Erfaringer fra pilotafprøvningen i Herning Kommune

  Simon Østergaard Møller, Sofie Ilsvard, Line Kvartborg Vestergaard
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Slutevaluering af Herning Kommunes Sverigesprogram

  Hanne Søndergård Pedersen, Hans Skov Kloppenborg
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børn og unges trivsel 2018

  Rambøll
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Det gode match

  Signe Bressendorff, Line Klyvø
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af døgninstitutionsområdet i Grønland

  Karen Margrethe Dahl, Hans Skov Kloppenborg, Niels Jørgen Mau Pedersen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte unge og lystlæsning

  Socialt Udviklingscenter SUS
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Betydningen af anbringelsestype for anbragte børns skoleresultater

  Iben Bolvig, Signe Frederiksen, Mette Thorsager Jensen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Adoption som social indsats - En vidensindsamling

  Sofie Henze-Pedersen, Anna Lange Rasmussen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Normalsystemets rummeliggørelse og anbringelser

  Jytte Hansen, Gitte Bossi-Andresen, Tine Mechlenborg Kristiansen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Anbringelsesstatistik - Årsstatistik 2015

  Ankestyrelsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Effekter af Multi-Systematisk Terapi for unge med adfærdsproblemer

  Jacob Nielsen Arendt, Mette Verner