Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Beslutninger i et barns hverdag under anbringelse

  Ankestyrelsen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

  Inge M. Bryderup, Sofie Aggerbo Johansen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Kontinuitet i anbringelser

  Ankestyrelsen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Plejefamilier og sociale tilbuds erfaringer med socialtilsynet

  Ankestyrelsen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Indsatser mod forekomsten af hittebørn

  VIVE
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af pulje til støtte af familier med børn med psykiske vanskeligheder. Afsluttende evaluering.

  Rambøll Management Consulting
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Midtvejsevaluering af projekt Unge Hjemløse 2014-2017. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge, med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats: Ungeprojektet

  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Rambøll Management Consulting
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om samværssager

  Ankestyrelsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Forældrebetaling for døgntilbud

  Ankestyrelsen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Midtvejsevaluering af tilsynsreformen – perioden 2014-2015

  Socialstyrelsen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Anbringelsesstatistik - Årsstatistik 2015

  Ankestyrelsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Årsrapport 2015: Socialstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed

  Socialstyrelsen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Anbringelsesstatistik 2014

  Ankestyrelsen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer – Rapport fra tredje dataindsamling af forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995 del II

  Mette Lausten, Signe Frederiksen, Rikke Fulgsang Olsen, et al.
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Anbringelsesstatistik 2013

  Ankestyrelsen