Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte unge med psykiske vanskeligheder

  Mette Lausten
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børn og unges trivsel 2016

  Mette Lausten, Trine Jørgensen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Styrkelse af kvaliteten af anbragte børn og unges undervisning – Evaluering af Partnerskabsprojektet

  Sofie Henze-Pedersen, Mette Lausten, Chantal Pohl Nielsen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer – Rapport fra tredje dataindsamling af forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995 del II

  Mette Lausten, Signe Frederiksen, Rikke Fulgsang Olsen, et al.
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Hvordan familie og netværk bliver inddraget i børnesager

  Ankestyrelsen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler

  Undervisningsministeriet
 7. Undersøgelser og evalueringer

  De pårørende har ordet - Landsrapport for den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap, socialpsykiatriske botilbud samt døgninstitutioner for børn og unge

  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Evalueringsrapport - Familierådgivning i efterskoleregi – et udviklingsprojekt med udsatte og sårbare unge som målgruppe

  Center for Socialt arbejde
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Børneperspektiver på døgninstitutioner – Inddragelse af og samarbejde med børn og forældre

  Ida Schwartz, et al.
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Unge og Forældre om de sikrede institutioner

  Center for Kvalitetsudvikling
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Brugerundersøgelse Bakkegården

  Lisbeth Bruus Jensen, Henrik Risdorf
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børns skolegang - En kvalitativ undersøgelse af samarbejdet omkring anbragte børns skolegang i Viborg Amt

  Stine Rasmussen, Henriette Bilenberg
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Skolegang – skolens betydning for anbragte børns fremtid

  Jytte Hansen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Normalsystemets rummeliggørelse og anbringelser

  Jytte Hansen, Gitte Bossi-Andresen, Tine Mechlenborg Kristiansen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Når lærere og pædagoger arbejder sammen - Dokumentation af udviklings- og læringsrum for anbragte børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder

  Ranum Seminariet