Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Rømninger fra anbringelsessteder: En undersøgelse af definition, omfang og årsager

  Mette Lausten, Sofie Henze-Pedersen, Niels Westermann Brændegaard, Torbjørn Rota Knudsen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Børneperspektiver på døgninstitutioner – Inddragelse af og samarbejde med børn og forældre

  Ida Schwartz, et al.
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Evalueringsrapport - Familierådgivning i efterskoleregi – et udviklingsprojekt med udsatte og sårbare unge som målgruppe

  Center for Socialt arbejde
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler

  Undervisningsministeriet
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Kontekst og personlighed. En undersøgelse af muligheden for mønsterbrud på mikroplan med fokus på selvregulerende forhold

  Tina Andersen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Når lærere og pædagoger arbejder sammen - Dokumentation af udviklings- og læringsrum for anbragte børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder

  Ranum Seminariet
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børns skolegang - En kvalitativ undersøgelse af samarbejdet omkring anbragte børns skolegang i Viborg Amt

  Stine Rasmussen, Henriette Bilenberg
 8. Undersøgelser og evalueringer

  At dokumentere anbragte børns skoleforløb

  Farsø Kommune
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Hvordan familie og netværk bliver inddraget i børnesager

  Ankestyrelsen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Unge og Forældre om de sikrede institutioner

  Center for Kvalitetsudvikling
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Børn og unges relationsdannelse på en lokal døgninstitution

  Helle Schjellerup Nielsen, Karen Zobbe
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Skolegang – skolens betydning for anbragte børns fremtid

  Jytte Hansen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Brugerundersøgelse Bakkegården

  Lisbeth Bruus Jensen, Henrik Risdorf
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børn og unges trivsel 2016

  Mette Lausten, Trine Jørgensen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Styrkelse af kvaliteten af anbragte børn og unges undervisning – Evaluering af Partnerskabsprojektet

  Sofie Henze-Pedersen, Mette Lausten, Chantal Pohl Nielsen