Sorter efter

 1. Forskning

  Anbragt udenfor hjemmet i det 20. århundrede - Hverdagsliv for børn og unge anbragt uden for hjemmet 1945-1980

  Lene Mosegaard Søbjerg
 2. Forskning

  Sundhedsfremmende pædagogik i hverdagskulturen

  Ditte-Marie From, Jesper Holm, Kasper Kristensen, et al.
 3. Forskning

  Anbragte børns sundhed og skolegang´- Udviklingen efter anbringelsesreformen

  Mai Heide Ottosen, Pernille Skovbo Christensen
 4. Forskning

  Specialundervisning på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud, en undersøgelse af pædagogiske processer og samarbejdsformer

  Inge M. Bryderup, et al.
 5. Forskning

  Skolegang for anbragte børn

  Inge M. Bryderup, Gry Andsager
 6. Forskning

  Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer - Rapport fra tredje dataindsamling af forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995

  Mette Lausten, Dines Andersen, et al.
 7. Forskning

  Evaluering vedrørende Anbragte Børn i Bevægelse

  Jan Toftegaard Støckel, Iben Sundtoft Poulsen
 8. Forskning

  Forsorgsliv - Socialhistorisk udvikling 1945-1980

  Niels Dalgaard, Torben Munkholm
 9. Forskning

  Fra udsat til motiveret - Rapport om undervisning på de sikrede institutioner

  Niels Rosendal Jensen, et al.
 10. Forskning

  Tidligere anbragte unge og uddannelse

  Inge M. Bryderup, Marlene Q. Trentel
 11. Forskning

  Når man har været anbragt

  Anne-Kirstine Mølholt
 12. Forskning

  Lær for livet. De deltagende børn og deres trivselsmæssige udvikling

  Søren Langager, André Torre, Christian Christrup Kjeldsen, Anna Kathrine Frørup
 13. Forskning

  Børneliv på døgninstitution – Socialpædagogik på tværs af børns livssammenhænge

  Ida Schwartz
 14. Forskning

  Bekymrende identiteter – Anbragte børns hverdagsliv på behandlingshjem

  Laila Dreyer Espersen
 15. Forskning

  Overgange – anbragte unges veje fra skole til uddannelse

  Søren Langager, Anna Kathrine Frørup, André Torre, Charlotte Lange Hald