Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Evalueringsrapport - Familierådgivning i efterskoleregi – et udviklingsprojekt med udsatte og sårbare unge som målgruppe

  Center for Socialt arbejde
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler

  Undervisningsministeriet
 3. Praksisfortællinger

  TABUKA - tidligere anbragtes bud på kvalitet i anbringelsen af børn og unge

  Henrik Egelund Nielsen (red.), et al.
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Kontekst og personlighed. En undersøgelse af muligheden for mønsterbrud på mikroplan med fokus på selvregulerende forhold

  Tina Andersen
 5. Lærebøger og værktøjer

  Forældreinddragelse – til barnets bedste. Rør ikke ved min datters hestehale uden at spørge mig først

  Børnesagens Fællesråd
 6. Brugerfortællinger

  Mælkebøttebørn

  Anne Lützhöft
 7. Lærebøger og værktøjer

  Fritidsliv – Fritidens betydning for anbragte børn

  Gitte Bossi-Andresen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Når lærere og pædagoger arbejder sammen - Dokumentation af udviklings- og læringsrum for anbragte børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder

  Ranum Seminariet
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børns skolegang - En kvalitativ undersøgelse af samarbejdet omkring anbragte børns skolegang i Viborg Amt

  Stine Rasmussen, Henriette Bilenberg
 10. Undersøgelser og evalueringer

  At dokumentere anbragte børns skoleforløb

  Farsø Kommune
 11. Praksisfortællinger

  Børneperspektiver på døgninstitutioner – inddragelse af og samarbejde med børn og forældre

  Ida Schwartz, et al.
 12. Lærebøger og værktøjer

  Håndbog om forældresamarbejde

  Socialstyrelsen
 13. Forskning

  Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer - Rapport fra tredje dataindsamling af forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995

  Mette Lausten, Dines Andersen, et al.
 14. Forskning

  Evaluering vedrørende Anbragte Børn i Bevægelse

  Jan Toftegaard Støckel, Iben Sundtoft Poulsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Hvordan familie og netværk bliver inddraget i børnesager

  Ankestyrelsen