Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Plejefamilier med særlige opgaver - En kortlægning af kommunale og specialiserede plejefamilier i landets kommuner

  Jill Mehlbye, Kurt Houlberg
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens undersøgelse af samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner - Delundersøgelse 2: Plejefamiliernes vurdering af samarbejdet med kommuner

  Ankestyrelsen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens undersøgelse om samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner - Sammenfatning af hovedresultater

  Ankestyrelsen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Sociale tilbud og plejefamiliers erfaringer med det nye socialtilsyn

  Ankestyrelsen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Afsluttende evaluering af projekt Forstærkede plejefamilier i Københavns Kommune

  Center for Familiepleje
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje – Perspektiver fra Københavns Kommune

  Carsten Kirk Alstrup, Ida Hammen, Anne Frederiksen
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Sådan som plejeforældrene ser det

  Flemming Nielsen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af fire initiativer fra plejefamiliepakken 2015

  Socialstyrelsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Støtteforanstaltninger til børn anbragt i plejefamilie og deres plejeforældre

  Iben Bolvig
 10. Undersøgelser og evalueringer

  De skal være forberedt på, at deres liv bliver anderledes - Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie

  Susanne Bang Dahl (red.), Bodil Liv Holm (red.)
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af KABU-delprojekter – Hovedrapport

  COWI, Jysk Center for Videregående Uddannelse
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Familieplejeundersøgelsen

  Socialpædagogernes Landsforbund
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af forsøgsprojekt med ny honoreringsmodel ”Gennemsnitsmodellen”

  Kommunernes Landsforening
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Funktionel Familieterapi (FFT) - Midtvejsevaluering af implementeringen

  Christoffer Scavenius, Malene Kessing
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Anbringelsesstatistik - Årsstatistik 2015

  Ankestyrelsen