Sorter efter

  1. Dokumentation og udviklingsarbejde

    Adoptionsnævnets årsberetning 2012

    Adoptionsnævnet
  2. Forskning

    Børn og unge anbragt i slægten - en sammenligning af slægtsanbringelse og anbringelser i traditionel familiepleje

    Lajla Knudsen
  3. Forskning

    Anbragte børn i tal - kvalitative analyser af data om børn, der er anbragt uden for hjemmet med fokus på skolegang

    Dines Andersen
  4. Undersøgelser og evalueringer

    Ankestyrelsens undersøgelse af samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner - Delundersøgelse 1: Kommunernes vurdering af samarbejdet med plejefamilier

    Ankestyrelsen
  5. Praksisfortællinger

    At give op har aldrig været en mulighed - Autentiske beretninger fra tidligere plejebørn

    Verner Knudsen
  6. Brugerfortællinger

    "De prøver at gøre det så normalt som muligt" - Et indblik i 113 anbragte børn og unges liv

    Børnerådet
  7. Praksisfortællinger

    De tavse eksperter - 10 år senere

    Susanne Robak
  8. Lærebøger og værktøjer

    Vejledning: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

    Signe Bressendorff, Gitte Ørum Madsen
  9. Forskning

    Effekter af Slægtspleje - Slægtsanbragte børn og unges udvikling sammenlignet med plejebørn fra traditionelle plejefamilier

    Lajla Knudsen, Tine Egelund
  10. Brugerfortællinger

    Egne børn - En bog om biologiske børn i familier med plejebørn

    Lasse Guldstad Larsen
  11. Brugerfortællinger

    En pose blandet slik - Fortællinger om livet som plejebarn

    Hanne Warming
  12. Praksisfortællinger

    Et stort hjerte er ikke nok - Om plejefamiliers arbejde

    Lise Ravnkilde
  13. Undersøgelser og evalueringer

    Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver - delrapport 3

    Jill Mehlbye
  14. Undersøgelser og evalueringer

    Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver - delrapport 2

    Jill Mehlbye, Kurt Houlberg
  15. Undersøgelser og evalueringer

    Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver - Delrapport 4

    Jill Mehlbye