Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børn og unges trivsel 2014

  Mai Heide Ottosen, Mette Lausten, Signe Frederiksen, et al.
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Børn og unge i opholdssteder – hvordan gik det dem? Hvad siger forældrene? : Hvad siger opholdsstederne? : Hvad siger børnene og de unge selv?

  Poul Nissen, Steen Mulbjerg
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Børn i Mælkebøtten - Fra socialt udsat til mønsterbryder

  Else Christensen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Effektmåling 2 Dannevirke Kostskole

  Rambøll
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Fokus på skolegang ved visitation til anbringelse uden for hjemmet

  Marie Dam Mortensøn, Maja Natacha Neerbek
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Indsats og virkning på døgninstitutioner for børn og unge – Et litteraturreview

  Helle Schjellerup Nielsen
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Skolegang under anbringelse

  Anette Sejer Perthou, Marie Dam Mortensøn, Dines Andersen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Unge i døgnanbringelse – Indsats- og resultatdokumentation

  Jill Mehlbye, Peter Rhode
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte unges udsathed

  Rikke Fulgsang Olsen, Mette Lausten
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af KABU-delprojekter – Hovedrapport

  COWI, Jysk Center for Videregående Uddannelse
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner - SIP-sikret Landsrapport 2012

  Camilla Bak Kristensen, Peder Hau Lyng, Tina Willemann
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Effekter af Multi-Systematisk Terapi for unge med adfærdsproblemer

  Jacob Nielsen Arendt, Mette Verner
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP)

  Oxford Research A/S