Sorter efter

 1. Dokumentation og udviklingsarbejde

  ADHD-bussen

  Christiane Bundegaard Petersen
 2. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Social ulighed i børne- og ungdomspsykiatrien – Analyser af social ulighed i udredningstiden i børne- og ungdomspsykiatrien

  Mette Lausten, Christiane Præstgaard Dolmer
 3. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Ung i Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling

  VIVE, Sigrid Trier Grønfeldt, Katrine Schneekloth Friis Nielsen, Ea Wulf Nielsen
 4. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Palliativ indsats til familier med børn og unge med livsbegrænsede eller livstruende tilstande – et litteraturstudie

  PAVI, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation
 5. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Implementeringsguide – Erfaringer med implementering af Familiens hus i Esbjerg og Høje-Taastrup

  Socialstyrelsen
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Metodekatalog – Inspiration til udvikling af tilbud og aktiviteter til yngre personer med demens

  Oxford Research A/S
 7. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Indsatser over for børn og unge med ADHD samt forældre med ADHD

  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
 8. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser

  Socialministeriet
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Handicappolitisk handlingsplan - Status 2014

  Regeringen
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Særforsorgens Udlægning

  Linda Kilskou Kristensen, Steen Bengtsson
 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Kortlægning af målgruppe, tilbud og metoder til borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

  Socialstyrelsen, Helene Elsass Center
 12. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Talblindhed – En forskningsoversigt

  Steen Bengtsson, Lena Bech Larsen
 13. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Status på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

  Charlotte Holmer Jørgensen
 14. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Dokumentationsindsatsen – Civilsamfundet bygger bro

  Oxford Research A/S
 15. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Inspirationskatalog - Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015