Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Projekt Ung på Arbejdsmarkedet - en virkningsevaluering

  Lone Leth Nissen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Unge, uddannelse og sårbarheder - Hovedresultater fra projektet psykisk sårbare unge

  Lene Larsen (red.), Tina Søgaard Villumsen (red.)
 3. Undersøgelser og evalueringer

  En undersøgelse af forekomsten af potentielt traumatiserende oplevelser og Post Traumatisk Stress Syndrom blandt Grønlandske unge

  Sidsel Karsberg
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Børn med autisme og skolevægring

  Socialstyrelsen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Kvalitetsrapport 2014/15 Behandlingsskolerne

  Behandlingsskolerne
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af pulje til opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelser. Afsluttende evaluering.

  Rambøll Management Consulting
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af pulje til støtte af familier med børn med psykiske vanskeligheder. Afsluttende evaluering.

  Rambøll Management Consulting
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Beskyttende faktorer for unge med selvskadende adfærd

  Sarah Grube Jensen, Lillian Zøllner
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Børn af veteraner- hverdagsliv og trivsel

  Signe Frederiksen, Mette Lausten
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte unge med psykiske vanskeligheder

  Mette Lausten
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Opstart af to mentaliseringsbaserede programmer

  VIVE
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Når børn og unge er pårørende

  KOMBU
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Vidensafdækning af tidlige indsatser rettet mod børn og unge med angst eller depression

  Mette Verner, Helle Hansen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Børn og unge kæmper for at passe ind

  Rasmus Thastum, Anne Marie Bach Svendsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Frirum som et værn mod mistrivsel