Sorter efter

 1. Forskning

  Ungdom eller Sindslidelse – Interview med 20 unge med psykisk lidelse

  Edith Nikolajsen
 2. Forskning

  Inklusion, deltagelse og bedring - Unge med psykosociale vanskeligheder i lokalsamfundet

  Connie Cramer Jensen, Agnete Neidel, Marie Herholdt Jørgensen
 3. Forskning

  Unges selvskadende adfærd - 2001-2011

  Lilian Zøllner (red.)
 4. Forskning

  Virksomme indsatselementer i behandlingen af selvskadende adfærd – En litteraturgennemgang

  Metodecentret
 5. Forskning

  Børn og seksualitet

  Anna Louise Stevnhøj, Mimi Strange
 6. Forskning

  Klinisk børnepsykologi - udvikling på afveje

  Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjus
 7. Forskning

  Unges trivsel - en vejledning til forældre, lærere og andre fagpersoner, der har fokus på unges trivsel

  Anne Dinesen Clausen
 8. Forskning

  Forebyggende indsatser til unge i psykisk mistrivsel

  Mai Heide Ottosen, Nichlas Permin Berger, Nanna Høygaard Lindeberg
 9. Forskning

  Anbragt udenfor hjemmet i det 20. århundrede - Hverdagsliv for børn og unge anbragt uden for hjemmet 1945-1980

  Lene Mosegaard Søbjerg
 10. Forskning

  Sundhedsfremmende pædagogik i hverdagskulturen

  Ditte-Marie From, Jesper Holm, Kasper Kristensen, et al.
 11. Forskning

  Børneliv på døgninstitution – Socialpædagogik på tværs af børns livssammenhænge

  Ida Schwartz
 12. Forskning

  Anbragte børns sundhed og skolegang´- Udviklingen efter anbringelsesreformen

  Mai Heide Ottosen, Pernille Skovbo Christensen
 13. Forskning

  Specialundervisning på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud, en undersøgelse af pædagogiske processer og samarbejdsformer

  Inge M. Bryderup, et al.
 14. Forskning

  Skolegang for anbragte børn

  Inge M. Bryderup, Gry Andsager
 15. Forskning

  Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer - Rapport fra tredje dataindsamling af forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995

  Mette Lausten, Dines Andersen, et al.