Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Forældrebetaling for døgntilbud

  Ankestyrelsen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

  Ankestyrelsen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Høring og Ankesager - Undersøgelse blandt døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge

  Socialpædagogernes Landsforbund, LOS - Landsforeningen af Opholdssteder, FADD - Foreningen af Danske Døgninstitutioner
 4. Forskning

  Institutionsanbringelse af unge i Norden - En komparativ undersøgelse af lovgrundlag, institutionsformer og udviklingstendenser

  Tea Torbenfeldt Bengtsson
 5. Forskning

  Kortlægning af kommunernes foranstaltninger til udsatte unge. Udviklingen efter anbringelsesreformen

  Tea Torbenfeldt Bengtsson, Lajla Knudsen, Vibeke Lehmann Nielsen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Kvalitets- og metodeudvikling i børne- og ungesager

  Poul Nissen
 7. Forskning

  Når børn og unge anbringes. En undersøgelse af kommunernes praksis i anbringelsessager

  Anne-Dorthe Hestbæk
 8. Forskning

  Når man anbringer et barn. Baggrund, stabilitet i anbringelsen og det videre liv

  Signe Hald Andersen, et al.
 9. Forskning

  Når man anbringer et barn II - Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

  Signe Hald Andersen (red.), Peter Fallesen (red.)
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Netværksskabende forum for forældre til anbragte børn/forældre der selv tidligere har været anbragt

  Ejgil Aagaard
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Risikofaktorer i barndommen – en forløbsundersøgelse særligt med henblik på forældres psykiske sygdomme

  Mogens Nygaard Christoffersen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Seksuelle overgreb på børn og unge på døgninstitution – omfang og indsats

  Jill Mehlbye
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Småbørnsundersøgelsen 2009 – brugen af døgninstitutioner til små børn

  Socialpædagogernes Landsforbund
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Småbørnsundersøgelsen 2010 – brugen af døgninstitutioner til små børn

  Socialpædagogernes Landsforbund
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Småbørnsundersøgelsen 2012

  Socialpædagogerne