Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne

  Ankestyrelsen
 2. Praksisfortællinger

  Herre i eget hus - Pædagogik og historik i teori og praksis

  Lykke Juhler
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Slutevaluering af 'Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede' - Furesø Kommune

  Furesø Kommune
 4. Praksisfortællinger

  Menneskesyn og praksis i omsorgen: vi skal alle sammen have det godt

  Hanne Veje, et al.
 5. Brugerfortællinger

  Sansernes Bolig

  Camilla Ryhl
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Botilbud til personer (under 67 år) med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne

  Den Sociale Ankestyrelse. Analysekontoret
 7. Undersøgelser og evalueringer

  I selvstændig bolig – voksne udviklingshæmmede

  Janina Gaarde Rasmussen
 8. Forskning

  Hverdagsliv, kommunikation og interaktion i botilbud for svært udviklingshæmmede

  Maj-Brit Daugbjerg Hoffmann
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Velfærdsteknologi på socialområdet

  Socialt Udviklingscenter SUS
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Sundhed i sociale tilbud – til voksne med særlige behov

  Kirsten Nielsen, Rikke Primdahl, Red.
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse af bosteder og bofællesskaber i Københavns Kommune

  Niras Konsulenterne
 12. Lærebøger og værktøjer

  Plejeboliger for personer med demens - detaljer og eksempler

  Lone Sigbrand, Annette Bredmose, Philip Henrik Jensen, et al.
 13. Lærebøger og værktøjer

  Hvad venter vi på? – mod bedre boligvilkår for mennesker med funktionsnedsættelse

  Eggert Carstens (red.), Bjarne Bjelke Jensen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  De pårørende har ordet - Landsrapport for den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap, socialpsykiatriske botilbud samt døgninstitutioner for børn og unge

  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
 15. Forskning

  Viden om voksne mennesker med handicap

  Niels Rosendal Jensen