Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte unges overgang til voksenlivet II

  Kirstine Karmsteen, Christopher J. De Montgomery, Jan Hyld Pejtersen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Efterværn og den gode overgang til voksenlivet – Undersøgelse af efterværnsområdet i Danmark

  Deloitte
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Blinde børn - Integration eller isolation? Blinde børns trivsel og vilkår i hjemmet, fritiden og skolen

  Steen Bengtsson, Anders Høst, Cayuelas Nuri Mateu
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Børn med høretab og døve børn - Anbefalinger til Danmarks efterlevelse af menneskeretlige forpligtelser

  Signe Stensgaard
 5. Undersøgelser og evalueringer

  De svære overgange

  Henriette Holmskov, Marie Louise Knigge
 6. Undersøgelser og evalueringer

  De var jo ligesom os

  Det Centrale Handicapråd, Sammenslutning af Unge med Handicap
 7. Undersøgelser og evalueringer

  En familie med handicap er ikke en handicappet familie – Evaluering af politikken over for børn med handicap

  Tine Andersen, Mikkel Thøgersen, Leif Laszlo Haaning, et al.
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Faktorer af betydning for kvalitet i specialskoler - En survey-kortlægning blandt skoler og PPR

  Niels Egelund, Beatrice Schindler Rangvid
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Hjemmetræning - Evaluering af regelsættet om hjælp og støtte efter servicelovens § 32, stk. 6-9

  Steen Bengtsson, Line Nykjær Johansen, Christine Emilie Andersen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Inklusion i idrætsundervisningen - Enkelt-integrerede elever i folkeskolen

  Tine Soulié
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Inklusion & idrætsundervisning - En undersøgelse af elever med funktionsnedsættelsers deltagelse i den danske folkeskole

  Jeannette Dam, Tine Soulié
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Døvfødte børn og deres livsbetingelser

  Steen Bengtsson, Lena Bech Larsen, Mette Lindsay Sommer
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Kvalitet på specialskoler - En kortfattet systematisk forskningskortlægning

  Camilla Brørup Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Langtidsstudie af unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole - Statusnotat for 1. år

  Niels-Henrik Møller Hansen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Når øret klør

  Niels-Henrik Møller Hansen